برچسب: ریمپ سایپا

ریمپ ماشین آلات سنگین و راهسازی(تجاری)

ریمپ ماشین آلات سنگین و راهسازی(تجاری) امروزه خودروهای کار (Commercial vehicle) تاثیر انکار ناپذیری در ناوگان حمل و نقل مسافر...

منظور از ای سی یو (Ecu) یا کامپیوتر خودرو

منظور از ای سی یو (Ecu) یا کامپیوتر خودرو ECU‏ یا ایسیو واژه ای است که به یونیت یا مرکز...