کاهش مصرف سوخت

کاهش مصرف سوخت

 

با گران شدن سوخت های فسیلی ، از جمله سوخت خودروها : بنزین – گازوییل

خیلی از مردم به فکر کم کردن مصرف سوخت خودروی خود افتاده اند .

تیم تخصصی چیپ اسپید با استفاده از روش های نوین ریمپ ایسیو در واقع اکو تیونیگ Eco Tuning مصرف سوخت خودرو شما را تغییر میدهد و در صد قابل قبولی کاهش خواهد داد .

با کاهش مصرف سوخت خودروی خود کاهش آلودگی هوا را برای خودمان و فرزندانمان به ارمغان می آوریم .

 

چیپ اسپید