حذف سیستم SCR – ADBLUE – NOX

حذف سیستم SCR – ADBLUE – NOX

 

به دلیل هزینه سرسام آور سیستم ادبلو ماشین آلات دیزلی در ایران و نامرغوب بودن گازوییل و ماده ادبلو تولیدی در ایران.

اکثر مواقع در ماشین آلات سنگین با مخلوط شدن آب موجود در گازوییل و گوگرد با مایع ادبلو باعث اسیدی شدن زیاد در خروجی اگزوز میشود و منبع اگزوز را خراب و سوراخ میکند.

چیپ اسپید توانایی غیرفعال کردن اصولی و تخصصی این سیستم را در ایران دارد .

بنابراین فقط به صورت تخصصی و با یکبار هزینه کردن درست از پرداخت هزینه های اضافی در آینده ، خودرو خود را بیمه کنید .

 

چیپ اسپید