نمونه کارهای ما

 • حذف سیستم DPF-DPD-EGR

  سیستم EGR – دود خروجی اگزوز را برای سوخت به داخل موتور انتقال میدهد.سیستم DPD – کاتالیزگری می باشد که براساس پخش ذرات خروجی اگزوز کار میکند .سیستم DPF – کاتالیزگری می باشد که براساس جذب ذرات خروجی اگزوز کار میکند

 • حذف سیستم SCR – ADBLUE – NOX

  به دلیل هزینه سرسام آور سیستم ادبلو ماشین آلات دیزلی در ایران و نامرغوب بودن گازوییل و ماده ادبلو تولیدی در ایران.

 • ریمپ و تقویت ماشین آلات راهسازی

  تیم تخصصی ما توانایی تقویت و ریمپ تمامی ماشین آلات راهسازی را در ایران به صورت تخصصی دارد .

 • ریمپ و تقویت ماشین آلات کشاورزِی

  تیم تخصصی ما توانایی تقویت و ریمپ تمامی ماشین آلات کشاورزِی را در ایران به صورت تخصصی دارد .

 • ریمپ و تقویت ماشین آلات سنگین

  تیم تخصصی ما توانایی تقویت و ریمپ تمامی ماشین آلات سنگین را در ایران به صورت تخصصی دارد .

 • کاهش مصرف سوخت

  با گران شدن سوخت های فسیلی ، از جمله سوخت خودروها : بنزین – گازوییلخیلی از مردم به فکر کم کردن مصرف سوخت خودروی خود افتاده اند .