مقدار مبلغ پرداخت شده بازگردانده می شود؟

حتی در تعمیرگاه های عادی باز و بست کردن ایسیو و صرف زمانی در حدود یک تا دو ساعت بر روی خودرو به رایگان انجام نمیشود. در صورت عدم رضایت شما مجموعه چیپ اسپید صرفا هزینه ‏باز و بست کردن ECU، زمانی که برای پردازش اطلاعات و عمل فیزیکی همچون فرآیند K-tag و ‏J-tag‏ صرف شده و لایسنس نرم افزاری اختصاصی خریداری شده ‏برای شما را از مبلغ کل کم می کند و مابقی وجه به شما بازگردانده می شود.

دلیل آن این است که تعدادی از مشتری ها قبلی صرفا از روی کنجکاوی یا برای مشاهده مراحل ریمَپ ( ‏OBD2-port‏ یا ‏j-tag‏ یا ‏K-tag‏) خودرو خود را برای ریمَپ آورده و بعد از ریمپ بلافاصله درخواست عودت وجه می کردند و ما محتمل زیان و هدر رفتن زمان ‏زیادی می شدیم از این رو بر آن شدیم این راهکار منطقی را در پیش بگیریم. البته نیازی به نگرانی در این مورد وجود ندارد زیرا ما به توانایی مجموعه خود اطمینان داریم و سابقه و اعتبار چیپ اسپید خود بیانگر صحت این حرف است.