مدت زمان گارانتی ریمپ شما چقدر است ؟
در چیپ اسپید (مرجع ریمپ – تیونینگ ایران) یکسال گارانتی نرم افزاری برای ریمپ ایسیو خودرو در نظر گرفته شده است .