مقدار توان خروجی خودرو بعد از ریمپ برای هر خودرو خاص به طور دقیق نمی توان گفت. اما به طور کلی شاهد ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش در قدرت موتور (HP)  و گشتاور (Torque) و ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش در شتاب خودرو بدون تعویض و افزودن هیچ قطعه فیزیکی به خودرو می شود.

منظور از ریمپ و چیپ تیونینگ (Chip Tuning) در واقع واژه چیپ تیونینگ اندکی گمراه کننده است و شما نیازی به دانستن تفاوت بین این دو واژه ندارید زیرا هر دو عمل ریمپ و چیپ تیونینگ بسیار شبیه به هم و یک هدف مشترک را دنبال می کنند یعنی بهبود، ارتقا،افزایش راندمان (Performance) و بهره […]

در فواصل زمانی کوتاه تر بعد از ریمپ نیازاست خودرو را چک و بازدید کنیم؟‏نیازی نیست چک و بازدید شود. به دلیل اینکه برخی از رانندگان بعد از ریمپ خودرو خود تصور می کنند به جهت افزایش گشتاور و قدرت موتور حاصل شده، موتور خودرو بار و فشار ‏بیش تری را تحمل می کند در […]