بله . بستگی به ایسیو خودرو دارد . ضمن اینکه زمانی که شما خودروی خود را برای ریست فکتوری به تعمیرگاه دیگری میبرید تعمیرکار می تواند ریست خودروی شما را انجام و به حالت عادی برگرداند.

مقدار مبلغ پرداخت شده بازگردانده می شود؟ حتی در تعمیرگاه های عادی باز و بست کردن ایسیو و صرف زمانی در حدود یک تا دو ساعت بر روی خودرو به رایگان انجام نمیشود. در صورت عدم رضایت شما مجموعه چیپ اسپید صرفا هزینه ‏باز و بست کردن ECU، زمانی که برای پردازش اطلاعات و عمل […]

ریمپ خودرو با سوخت گاز مایع (LPG) در حال حاضر برنامه ای برای ارائه این سرویس نداریم. زیرا جامعه آماری این خودروها کوچک است و به علت افت توان موتور در حالت ‏استفاده از گاز نمی توان نتیجه رضایت بخشی از تیونینگ خودرو گرفت.‏