ارزش اقتصادی کار ریمپ
در مقایسه هزینه ی ریمپ ایسیو در برابر تغییرات فیزیکی مثلا روی خودروی پژو پارس :
با هدف های زیر :
افزایش شتاب (3-10 ثانیه)، افزایش قدرت و گشتاور موتور (۱۰-25 درصد)، کاهش افت قدرت در سربالایی با روشن بودن کولر، کاهش دمای آب و رفع ایراداتی از جمله (کپ دریچه گاز، ناک ، سنسوراکسیژن، کات آف و…)
دستیابی به این هدف با ریمپ ایسیو توسط مجموعه ما با قیمت مناسب .
دستیابی به این هدف با قطعات فیزیکی با هزینه حداقل 5 میلیون تومان ⇐  خرید مجموعه (هدرز ، کیت مکش هوا، شمع و وایر، اتولایت،پدال گاز،کیت اگزوز، تعویض برخی سنسورها،تعویض ترموستات،هوزینگ فلزی)
بنابراین جای خرید قطعات فیزیکی بالا (و صرف هزینه های بالا و زمان) میتوان با ریمپ کردن خودرو خود کارایی یکسان اما با صرف هزینه و زمان اندک دست یافت.